Skip to content

دسته: کریو

چه مشکلات امنیتی در ارائه دهندگان VPN وجود دارد؟

بسیاری از VPN های بزرگ خرید شده دارای مشکلات امنیتی خیره کننده هستند یک مطالعه جدید انجام شده توسط دانشگاه Sapienza نشان داده است تعداد…

Continue reading چه مشکلات امنیتی در ارائه دهندگان VPN وجود دارد؟

Leave a Comment

سرویس ابری کریو موجب سهولت ارتباط شرکتها است

Ronin یک ارائه دهنده سرویسIT  از کالیفرنیا، یکی از سرویس های ابری سریع رشد ساخته شده روی Kerio و سرویس ابری است. آنها میزبانی ایمیل…

Continue reading سرویس ابری کریو موجب سهولت ارتباط شرکتها است

Leave a Comment